бібліотека
Мухоморна
З дитинства нас програмують і показують у казках, що гриб злий, поганий та ворог організму людини.

Зла Баба Яга та дрімучі ліси асоціюються у дітей із чимось страшним, негативним, небезпечним. Але чи це так насправді? Давайте розумітися.
Візьмемо, наприклад, таку ситуацію:

Зустрічаються дві людини: перша давно знайома з мухомором, його користю для організму та іншим. Другий досі пам'ятає «страшні історії» про смерть від мухомора.
І тут перший з'їдає маленький капелюшок. Реакція другого?
Этот красивый и самый яркий гриб вовсе не стоит воспринимать как врага! Почему?

Во-первых, для летального исхода нужно съесть ~5кг свежих грибов, что невозможно чисто физически. Да и организм не дурак: вас попросту начнёт тошнить уже после первой сырой шляпы.

Во-вторых, не зря дикие животные употребляют мухомор, чтобы справиться с недугами. Например, лисы, медведи и лоси едят его в качестве отличного средства по избавлению от всех кишечных паразитов.

Ну и в-третьих, ещё наши предки считали мухомор священным грибом, а иногда даже и Божеством. Употребляли его как в лечении, как в шаманизме, так и в качестве «пива по пятницам».
Отсюда имеем: мухомор — друг!

С чего начать знакомство с мухомором?
Мы советуем микродозинг красного мухомора, он идеально подходит новичкам. Не бойтесь переборщить — внутри каждой капсулы точно вымеренная дозировка в 0,5 грамма. Начните с курса на 1 или 2 месяца — за это время можно не только увидеть первые результаты, но и отследить реакцию организма на МДМ.


Знакомство с мухомором
— «Ти ШТО, ти ж у КРАЩОМУ випадку сильно отруїшся… ти що, мазохіст, самогубець?!»
На цьому етапі перший пояснює другому всю користь гриба, його історію та розповідає про кількість, корисну для вживання.

Далі у другого відбувається звичне «заперечення – гнів – торг…»
Коли він сягає фінального пункту «прийняття», сам починає цікавитися грибом, читати статті, книжки і, зазвичай, пробує сам.

Підійшовши відповідально до вивчення цієї теми, людина зрештою розуміє, наскільки глибоко і дарма у ньому сиділа думка, що мухомор — ворог.

Цей красивий і найяскравіший гриб зовсім не варто сприймати як ворога! Чому?

По-перше, для отруєння потрібно з'їсти ~5кг свіжих грибів, що неможливо чисто фізично. Та й організм не дурень: Вас просто почне нудити вже після першого сирого капелюха.

По-друге, недарма дикі тварини вживають мухомор, щоб упоратися з недугами. Наприклад, лисиці, ведмеді та лосі їдять його як чудовий засіб порятунку від усіх кишкових паразитів.

Ну і по-третє, ще наші предки вважали мухомор священним грибом, інколи ж навіть і Божеством. Вживали його як у лікуванні, шаманізму, так і як «пиво по п'ятницях».
Звідси маємо: мухомор – друг!

З чого розпочати знайомство з мухомором?
Ми радимо мікс червоного мухомора та їжовика гребінчастого, це ідеальний варіант для новачків. Ви отримаєте не тільки спокій мухомора, а також покращите роботу мозку завдяки їжовику. Не бійтеся переборщити - всередині кожної капсули точно виміряне дозування 0,5 грама. Почніть з курсу на 1 або 2 місяці – за цей час можна не лише побачити перші результати, а й відстежити реакцію організму на мікродозинг.


З дитинства нас програмують і показують у казках, що гриб злий, поганий та ворог організму людини.

Зла Баба Яга та дрімучі ліси асоціюються у дітей із чимось страшним, негативним, небезпечним. Але чи це так насправді? Давайте розбиратись в цьому.

Візьмемо, наприклад, таку ситуацію:

Зустрічаються дві людини: перша давно знайома з мухомором, його користю для організму та іншим. Другий досі пам'ятає «страшні історії» про смерть від мухомора.
І тут перший з'їдає маленький капелюшок. Реакція другого?
— «Ти ШТО, ти ж у КРАЩОМУ випадку сильно отруїшся… ти що, мазохіст, самогубець?!»
На цьому етапі перший пояснює другому всю користь гриба, його історію та розповідає про кількість, яку потрібно викристовувати, шоб це було корисно для вживання.
Далі у другого відбувається звичне «заперечення – гнів – торг…»
Коли він сягає фінального пункту «прийняття», сам починає цікавитися грибом, читати статті, книжки і, зазвичай, пробує сам.
Підійшовши відповідально до вивчення цієї теми, людина зрештою розуміє, наскільки глибоко і дарма у ньому сиділа думка, що мухомор — ворог.Знайомство з мухоморомБезопасность и эффективность мухомора подтверждается и в независимых исследованиях. О положительных результатах собственных испытаний сообщает миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

Еще одно большое независимое испытание проводилось путем сбора статистики среди 3000 потребителей микродозинга мухоморов в 2015-2020г.

Остановимся на последнем исследовании поподробнее.

Опрос проводился путем сбора информации через специальные сервисы-анкеты, где манипуляции с количеством участников невозможны (один голос - один профайл). В анкете было ровно 67 развернутых вопросов, основанных на медицинском опыте исследователя.

Перейдём же к ключевым тезисам и вырезкам из исследований. Начнём с самых "ошеломительных" результатов эксперимента.
Цитирование материала:

"Для меня был абсолютным открытием положительный в 67% случаях эффект ММ на псориаз, который практически не поддается лечению по моему врачебному опыту."

"Нет ни одного препарата в мировой практике, который дает в 33% полный отказ от ракетного топлива. ММ оказали влияние на употребление алкоголя в 86% случаев."

"Положительное влияние ММ на депрессию, вне зависимости от этиологии, в 79% -- беспрецедентно. В отличии от антидепрессантов, ММ не превращает пациента в зомби, не вызывает привыкания и дает пролонгированный эффект без постоянного употребления."

"ММ, как эффективное снотворное средство, без привыкания в 73%, а также регуляция сна и стабильность полученного эффекта после прекращения курса ошеломительно."

Про основной блок исследования и ключевые тезисы внутри:
Общая оценка курса ММ оценена пользователями положительно в 96% случаев . Эффект ММ оказался стабильным в 77% случаев . Синдром отмены после курса ММ не присутствовал в 73%


Обязательно изучите материал перед использованием курса "независимое испытание"


У 2022 році Psyched Wellness Ltd продовжив дослідження токсичності мухомора. Цього разу випробування тривало 90 днів, а вчені знову дійшли висновку щодо безпеки екстракту гриба.

Інститут харчування Японії ще 1993 року вивів спосіб обробки мухоморів, який повністю позбавляє сировину токсичних речовин. Їхніми рекомендаціями ми користуємося при створенні своєї продукції.

Дослідження, що підтверджують ефективність мухомору для покращення когнітивних функцій, проводились на медичному факультеті Латвійського університету. Було доведено, що мусцимол – агоніст важливого нейромедіатора у мозку: гамма-аміномасляної кислоти. Він покращує пам'ять та здатність навчань, а значить, це перспективна речовина для лікування дисфункцій мозку, у тому числі хвороби Альцгеймера.

Безпека та ефективність мухомору підтверджується і в незалежних дослідженнях. Про позитивні результати власних випробувань повідомляє міколог, кандидат біологічних наук Михайло Вишневський.

Ще одне велике незалежне випробування проводилося шляхом збирання статистики серед 3000 споживачів мікродозингу мухоморів у 2015-2020р.

Зупинимося на останньому дослідженні докладніше.

Опитування проводилося шляхом збору інформації через спеціальні сервіси-анкети, де маніпуляції з кількістю учасників неможливі (один голос – один профайл). В анкеті було рівно 67 розгорнутих питань, заснованих на медичному досвіді дослідника.
Перейдемо ж до ключових тез та вирізок із досліджень. Почнемо з найбільш "приголомшливих" результатів експерименту.
Цитування матеріалу:

"Для мене був абсолютним відкриттям позитивний у 67% випадках ефект ММ на псоріаз, який практично не піддається лікуванню на мій лікарський досвід."

"Немає жодного препарату у світовій практиці, який дає у 33% повну відмову від ракетного палива. ММ вплинули на вживання алкоголю у 86% випадків."

"Позитивний вплив ММ на депресію, незалежно від етіології, у 79% - безпрецедентно. На відміну від антидепресантів, ММ не перетворює пацієнта на зомбі, не викликає звикання і дає пролонгований ефект без постійного вживання."

"ММ, як ефективний снодійний засіб, без звикання в 73%, а також регулювання сну та стабільність отриманого ефекту після припинення курсу приголомшливо."

Для основного блоку дослідження і ключові тези всередині:
Загальна оцінка курсу ММ оцінена користувачами позитивно у 96% випадків. Ефект ММ виявився стабільним у 77% випадків. Синдром відміни після курсу ММ не був у 73%


Обов'язково вивчіть матеріал перед використанням курсу "незалежне випробування"
Наукові дослідження підтверджують безпеку мухомора для організму людини. Його розглядають як засіб для лікування хвороби Альцгеймера та епілепсії. У цій статті розповімо, що науці відомо про мухомори на даний момент.

Мухомор у мікології
У цьому блоці також цитуємо:
Михайло Володимирович Вишневський – міколог, кандидат біологічних наук. Автор науково-популярних книг про гриби, етноміколог.

"ММ (мухоморний мікродозинг) – це «вирівнювання» настрою, відсутність депресій та панічних атак, нормалізація сну та серйозне зменшення або взагалі відмова від шкідливих звичок (алкоголь та куріння)."

Дослідження властивостей мухомору

У медичних цілях мухомор використовують із давніх-давен. З нього робили мазі для загоєння ран, настоянки для вживання всередину та лікування запалень. Висновки про лікувальні властивості наші предки зробили зі спостереження за тваринами, які виліковувалися, з'їдаючи мухомори. Сучасні дослідження доводять ці спостереження.

Канадська компанія Psyched Wellness Ltd протягом 14 днів спостерігала вплив екстракту мухомору, що містить мусцимол на тварин. За результатами було встановлено, що оброблений мухомор безпечний і не має побічних ефектів.

Після виходу цього дослідження 2021 року міністерство охорони здоров'я Канади включило мухомор до реєстру лікарських товарів для здоров'я.


ДОСЛІДЖЕННЯ МУХОМОРУ

"Друга за частотою група подяк – це дія ММ як тоніка та активатора життєвих процесів. Люди більше встигають, стають активнішими, зібранішими і позитивнішими. Найкраще виходить працювати в умовах мультизадачності, зростає стресостійкість в умовах великого міста. Таких відгуків приблизно 15%.

"Рідкісні, але дуже приємні відгуки - це нормалізація роботи внутрішніх органів. До речі, іноді нормалізації передує період загострення больових відчуттів, мухомор "показує" хворі точки, перш ніж настає лікування. панкреатит, коліт, тонзиліти та отити. Сюди ж можна віднести і застарілі м'язові та суглобові болі, також відновлення після змагань у спортсменів."

"Окремо треба згадати роботу Мухоморного мікродозингу зі шкірою. Атопічні дерматити, екземи значно полегшуються або зникають не тільки від застосування мухоморного крему зовнішньо, а й від мухоморного мікродозингу у вигляді системної терапії."Дослідження властивостей мухомору

У медичних цілях мухомор використовують із давніх-давен. З нього робили мазі для загоєння ран, настоянки для вживання всередину та лікування запалень. Висновки про лікувальні властивості наші предки зробили зі спостереження за тваринами, які виліковувалися, з'їдаючи мухомори. Сучасні дослідження доводять ці спостереження.

Канадська компанія Psyched Wellness Ltd протягом 14 днів спостерігала вплив екстракту мухомору, що містить мусцимол на тварин. За результатами було встановлено, що оброблений мухомор безпечний і не має побічних ефектів.

Після виходу цього дослідження 2021 року міністерство охорони здоров'я Канади включило мухомор до реєстру лікарських товарів для здоров'я.

Безпека та ефективність мухомору підтверджується і в незалежних дослідженнях. Про позитивні результати власних випробувань повідомляє міколог, кандидат біологічних наук Михайло Вишневський.

Ще одне велике незалежне випробування проводилося шляхом збирання статистики серед 3000 споживачів мікродозингу мухоморів у 2015-2020р.

Зупинимося на останньому дослідженні докладніше.

Опитування проводилося шляхом збору інформації через спеціальні сервіси-анкети, де маніпуляції з кількістю учасників неможливі (один голос – один профайл). В анкеті було рівно 67 розгорнутих питань, заснованих на медичному досвіді дослідника.


В 2022 год Psyched Wellness Ltd продолжил свое исследование токсичности мухомора. На этот раз испытание длилось 90 дней, а ученые вновь пришли к выводу о безопасности экстракта гриба.

Институт питания Японии еще в 1993 году вывел способ обработки мухоморов, который полностью избавляет сырье от токсичных веществ. Их рекомендациями мы пользуемся при создании своей продукции.

Исследования, подтверждающие эффективность мухомора для улучшения когнитивных функций, проводились на медицинском факультете Латвийского университета. Было доказано, что мусцимол — агонист важного нейромедиатора в мозге: гамма-аминомасляной кислоты. Он улучшает память и способность обучений, а значит, это перспективное вещество для лечения дисфункций мозга, в том числе, болезни Альцгеймера.


Перейдемо ж до ключових тез та вирізок із досліджень. Почнемо з найбільш "приголомшливих" результатів експерименту.
Цитування матеріалу:

"Для мене був абсолютним відкриттям позитивний у 67% випадках ефект ММ на псоріаз, який практично не піддається лікуванню на мій лікарський досвід."

"Немає жодного препарату у світовій практиці, який дає у 33% повну відмову від ракетного палива. ММ вплинули на вживання алкоголю у 86% випадків."

"Позитивний вплив ММ на депресію, незалежно від етіології, у 79% - безпрецедентно. На відміну від антидепресантів, ММ не перетворює пацієнта на зомбі, не викликає звикання і дає пролонгований ефект без постійного вживання."

"ММ, як ефективний снодійний засіб, без звикання в 73%, а також регулювання сну та стабільність отриманого ефекту після припинення курсу приголомшливо."

Для основного блоку дослідження і ключові тези всередині:
Загальна оцінка курсу ММ оцінена користувачами позитивно у 96% випадків. Ефект ММ виявився стабільним у 77% випадків. Синдром відміни після курсу ММ не був у 73%


Обов'язково вивчіть матеріал перед використанням курсу "незалежне випробування"

№1 Здоровий сон

Однією з головних причин прийняття такого препарату всередину — поліпшення сну. У повсякденному світі ми часто стикаємося з частими кошмарами, постійною млявістю та втомою. Саме тому виникає більшість подальших проблем зі здоров'ям – людина починає часто хворіти, може різко набирати вагу чи навпаки – губитися апетит. Щоб уникнути такого стану, варто приймати мухомор. Якщо є його вранці, ви отримаєте додатковий заряд бадьорості, який працює краще, ніж кава. Ви будете сповнені сил і енергії, тому до кінця дня точно спатимете краще. Якщо приймати його перед сном, ваш сон буде більш глибоким і розслабленим, тому вам вистачить семи годин для того, щоб виспатися. Ну і сни після прийому зазвичай дуже реалістичні та яскраві.

Лікувальні ефекти
мухомора

№2 Зняття алкогольної залежності

Згідно з дослідженнями, повна відмова відбудеться у 36%. Стабільний результат у 66% опитаних. Завдяки вживанню мухоморів на постійній основі вдається уникнути такої проблеми, як посталкогольний синдром. Ліквідується відчуття психічної залежності до алкоголю. Всі ці процеси пройдуть безболісно, організм очиститься від шкідливих токсинів і зникне бажання знову почати вживати алкоголь.

№3 Усвідомленість

Найголовніше – новий смак життя. Багато хто зазначав, що їжа справді ставала смачнішою, при цьому ти можеш повністю контролювати свій апетит. Те саме стосується і зайвої ваги, адже її можна легко скинути, приймаючи препарат. Такий варіант лікування відмінно підходить для людей, хто звик у жити у постійному поспіху їсти та пити, тому віддаються перебігу насиченого ритму. Після кількох сеансів прийому багато хто відзначав усвідомлення своїх бажань. Ти їж лише те, що дійсно хочеш їсти, і в тих дозах, яких тобі буде достатньо для насичення. Таким чином, можна легко дійти повного розуміння потреб свого організму і зробити акцент на внутрішніх відчуттях. Це стосується й багатьох повсякденних речей — з ясною головою легше даються проекти, приходять нові ідеї для вирішення складних проблем. Головна дія препарату - антистрес, тому він чудово підходить для трудоголіків, які часто можуть не помічати за собою якихось шкідливих звичок.
Мухомор позитивно впливає на весь організм в цілому. Як показала практика, тривале вживання мухомору, у дозуванні не більше 1 грама на день, сприяє звільненню від великої кількості недуг.

№4 Нормалізує всі системи організму

№5 Імунітет та життєвий тонус

Регулярне застосування сушеного мухомору дозволяє підняти імунітет та підвищити стійкість до вірусних інфекцій. Замовити мухомори особливо актуально в сезон простудних захворювань та грипу.

№6 Боротьба з нікотиновою залежністю

Завдяки сушеним мухоморам можна розлучитися з такою шкідливою звичкою, як куріння. Мухомори допомагають знизити потяг, вивести нікотин з організму та зняти психологічну залежність. Згідно з дослідженнями, 65% респондентів у такий спосіб змогли відмовитися від тютюнопаління та не повернутися до нього знову. Важливим моментом є те, що не відбувається ефекту підміни і не виникає нова залежність!

№7 Поліпшує працездатність

Мухоморний мікродозинг допомагає у боротьбі зі стресом, позитивно впливає на процес мозкової активності, покращує пам'ять, концентрацію уваги, допомагає у засвоюванні більшого обсягу інформації.

№8 Підвищення впевненості у собі

Це один із найпроявленіших ефектів. Йдуть затискачі та невпевненість. Відчуваєш себе в іншому тілі, в якому немає скутості та страху. Всі рухи спокійні та розмірені. Начебто твій персонаж зовсім на іншому рівні розвитку та впевненості. Такий ефект швидше за все через сильне розслаблення нервової системи.
Надходить здоровий голод до інформації. Причому різного роду, у тому числі містичної та духовної. Хочеться більше читати, вивчати та розвиватися. З'являється нестандартний погляд на світ і більш креативно підходиш до вирішення різноманітних завдань.

№9 Креативність та бажання вчитися

№10 Прийняття

Починаєш краще розуміти людей, стаєш більш відкритим та емпатичним. Більше не дратує їхня думка та картина світу. Починаєш думати з позиції "Я можу чогось не знати", "Кожен живе як хоче і я не маю права судити". Як правило, це прибирає величезну кількість автоматичних негативних реакцій, що призводило раніше до стресу, але не після прийому мухомора.

№11 Депресія та тривожність

Все, що приймалося до мухоморів, навіть близько не стоїть за ефектом, який він дає. Багато людей заявляють, що після мікродозування мухомору вони відчувають бадьорість та ейфорію. Протягом 4-5 днів сильно знижується рівень стресу та тривожності. Відчуття, що тобі натиснули кнопку "Вимк стрес". Ти починаєш відчувати момент тут і зараз, більш балакучий і доброзичливий. Увечері ефект ще більш виявлений і начебто провалюєшся у сон.
Багато ефектів неможливо перерахувати тут, оскільки вони можуть бути дуже індивідуальними. Але найголовніше, що всі, хто приймає його, знаходять собі дуже багато корисних властивостей. У наступному розділі ми розглянемо мухомори з погляду досліджень та різних наукових даних.
Історії реальних людей, які спробували мікродозинг мухомора та їжовика гребінчастого
Тетяна

Пропила з 18 травня 2 місяці червоний мухомор. Правда іноді по 1 лише на день, тому тільки сьогодні закінчила. Мені 45 років. Раніше мучили болі в колінах, я не могла встати з дивана, якщо я сиділа, підібгавши під себе коліна, навіть кілька хвилин, не могла їх довго розігнати. Також були проблеми зі сном. Довго не могла заснути, серед ночі прокидалася часто, чутливість до звуків була підвищена, через що я спала в берушах і розуміла снодійне та заспокійливе. Ближче до закінчення першого курсу прийому я помітила зміни у своєму організмі. Не можу сказати точно через скільки настав ефект, тому що я зрозуміла раптово, що коліна не болять і що я можу сидіти, підібгавши їх і легко розігнати ноги. Після того, як я на колінах перемила 2-х будинок, я зрозуміла, що ефект є. А також я стала спокійнішою і у мене покращав сон. Сну вистачило тижнів 2 прийоми, я почала швидше засинати, мені почали снитися сни і я зрозуміла, що можу обходитися без беруш. Зараз замовила собі ще їжовика. А мамі червоний мухомор, їй 69 років, проблеми із суглобами, зі сном, як у багатьох літніх людей. Вмовила її спробувати пропити. Єдине, чим не допоміг мухомор, це проблеми з папіломами, доки вони нікуди не зникли, а на цю дію мухомора я дуже розраховувала.
Олена

Вітання! Хочу поділитися особистим досвідом про їжовика гребінчастого. Я з ним на одній хвилі з 2019-го. Дізналася про цей гриб від ученого-міколога Пола Стеметса, і помчало. Гриб справді ноотроп, допомагає нейрогенезу, тобто стимулює утворення нервових клітин у ЦНС. Як це він робить? Хімія грибочка стимулює вироблення мієліну - це речовина (точніше, структура), якою покриті аксони в нашому мозку. Оболонка, через яку від одного нейрона до іншого проходить сигнал. А потім: бах — і ви щось розумієте/думаєте/згадуєте. Тобто це буквально мастило, яким поширюється нервовий імпульс. З роками експлуатації організму це мастило виснажується. Особливо якщо був негативний вплив (куріння/алко/нарко/стреси великого міста). Як наслідок виникає забудькуватість, яка переростає у старечі хвороби. Якось мама почала замовлятися. Повторювати в розмовах те саме. Я замовила їй на курс кілька баночок. Ефект не змусив на себе довго чекати. Минув рік із першого прийому, все добре. Мама досі згадує, як їй на тлі прийому підказки всякі у снах приходили. Наприклад, з'явилася вдома автоматична прядка та верблюжа вовна. Вона сіла за неї, але не вийшло. Тикалася, мулялася, лягла спати і уві сні побачила, як треба робити. Прокинулася - взяла в руки прядку і повторила. Все вийшло, а з цієї пряжі чекаю шкарпетки:) Особисто я працюю з інформацією. Доводиться часом більші обсяги через себе пропускати. Прийом їжовика допоміг побачити інакше й глибше структуру інформації, тексту та того, що за всім цим. Я бачу-відчуваю дірки у тексті, у логіці, у стратегії інформування. Це прямо прикольно відчувати. Після ковіда їжовик була в моїй аптечці. Пройшла курс. Відновила ресурси. З ожиною ще дуже цікаво щось нове вивчати. У мене в цей час у життя прийшли шаманські бубни, барабани та вокал. Нейрогенез на максималках :) Дуже рекомендую їжовика для прокачування мозкового мастила. Це реально про глибину усвідомленості і буквально про іншу якість життя. Сприйняття кермує.
Каріна

Вісник Мухомора стає все забористішим. Чудова справа – цей мікродозинг. Те, що він мікро, саме по собі говорить про невелике дозування. Не з усього маху лопатою. А крок за кроком углиб. Шльоп-шльоп, ек-макарок. У міру того як відключаються програми, відключаються ще й старі звички. Вчора я дивилася на свій гардероб і думала: хто купував усі ці речі? Сьогодні я зайшла у стрічку друзів інстаграма та відчула зв'язки, які перестали бути живими. Зовсім не мої. Люди, які мені не цікаві. При цьому було й інше: деякі акаунти немов рідні. Хоча це старі пердуни, з якими я не спілкувалась сто років, а видалити рука не піднялася. Подивимось подивимось. Зараз я працюю з групою хлопців, редагую їхні тексти. І дивна річ, як сильно я відчуваю їхні програми через те, що вони пишуть. І як чітко можу показати їм те, через що крізь текст не продертися. Мухомори точно відкривають якесь око. Кастанеда мала про щупальця, які відростали в районі живота. Скажу так: відчуття об'ємніше, бачення пронизливіше. І ось я дивлюсь і бачу себе. Свої сили. І порядок речей, що склався довкола мене. І знаєте що? Мені окей. Я перестала себе дрочити, перестала турбуватися, відчувати провину за недосконалість. Бо якщо воно все так, значить мені так добре. А якщо не окей, то можна завжди взяти та зробити інакше. І ось цей крок у усвідомленні поки що найсильніший. Хоча такий простий, правда? Для мене це та сама простота, яка завжди перед очима, так. А доки не проживеш її, цей сенс не живий. І так виходить, що від якихось смислів бігаєш усе життя. Дуже на поверхні... Все чекає свого часу, щоб прийшов Дух. Мухомор – провідник Духа.
Катерина

Напишу і про свій стан після 2 тижнів прийому червоного) Перші 3 дні-жахливо боліла голова. Але це для мене є нормально. Так би мовити, побочка розумової роботи). Зараз головний біль пішли, кошмари не сняться (О, Боги ....). Сни яскраві, цікаві, позитивні). З нервами трохи налагодилося. Під час прийому довелося здавати кров на пролактин. Він у мене втричі перевищував норму. З мухомором знизився вдвічі. Не до норми, але все ж таки) Так-с, окремо про алкоголь хочу написати. Якщо ввечері планую застілля, то зранку п'ю 2 – 3 капсули. Увечері прийом мухомору скасовую. Міцний алкоголь не вживаю. Але після пляшки сухого червоного на ранок бадьорком))) В іншому, все як і було. Немає в мене стану ейфорії, ульоту, депресії, розслабону та ін. Все як завжди за винятком головного болю, що пішли, і нічних кошмарів, які вимотували.
Ксюша

У мене вже 8 рік весняна алергія, я не перевіряла на що конкретно, бо мене це не цікавить. Вже четвертий рік не п'ю пігулок, йду в цей стан усвідомлено і з кожним роком симптомів дедалі менше. Цього року я заздалегідь розпочала курс МДМ плюс Їжачок, і коли трапилася пора алергії, я відчула лише легкий прояв симптомів алергії, який практично відсутній. Багато вивчила літератури на тему алергії, і загалом це завжди психосоматика. Вона безпосередньо пов'язана з роботою мозку і безпосередньо з ГАМК. А мускарин (діюча речовина мухомору) є агоністом ГАМК, що безпосередньо впливає на вироблення гістаміну, який відповідає за імунну відповідь у вигляді алергічної реакції. Прийняття антигістимінів веде до блокування гістамінових рецептів, а це у свою чергу гальмує роботу ЦНС і в цілому знижує ефективність роботи мозку, оскільки він виступає в ролі збуджуючого медіатора. Всім алергікам знайома сонна реакція від пігулок. А мухомор, будучи не АНТОгоністом, а Агоністом ГАМК, налагоджує вироблення деяких нейромедіаторів, і гістамін у тому числі. Намагалася викласти просто, але розгорнуто для тих, для кого це може бути важливо.
Андрій

Спасибо большое сыну, что настоял, чтоб я начал принимать мухомора Было: паранойя, панические атаки, дикие загоны (какие именно умышленно опущу); перепады настроения, что называется на ровном месте, употребление алкоголя в меру Теперь смотрю на себя прежнего и оцениваю каким неврастеником я был и общение со мной не всегда бывало приятным Стало значительно легче общаться с людьми, т.е. я думал, что могу разговаривать, оказалось, что нет. Раньше я просто отмалчивался, проговаривая ответ в голове, теперь мне просто открыть рот и сказать человеку о чем думаю ПОЛНОСТЬЮ ушли параноидальные мысли и панические атаки, я даже стал забывать как ЭТО бывало, когда накрывало так, что мама не горюй! Так что в топку всех психотерапевтов с их химией Настроение ровное, в основном позитивное, ко многому и многим стал относится проще, чтоб меня вывести из себя надо очень сильно стараться и без особого результата. Перестал смотреть телевизор (настоятельно советую всем сделать также), т.е. у меня его теперь нет. Купил планшет и смотрю сериалы и фильмы с него, всё, никаких новостей и ток-шоу! Значительно легче стало регулировать фазы сна и бодрствования, т.е. если надо не поспать - легко, если надо раньше встать - тоже легко, НО! потом организм потребует полноценного отдыха в виде сна 8-10 часов (самому удивительно бывает, раньше столько не спал) Ну и на последок, алкоголь для меня и раньше проблемой не был, но сейчас я к нему практически равнодушен, т.е. могу выпить по праздникам (н.г. и д.р.) стопку, другую, но не больше, просто не тянет, не ощущаю потребности в нем Всем здоровья и спасибо, что дочитали
Лілія

З чоловіком розпочали другий місяць червоного. До цього червоний і їжовик місяць. Що можу сказати? Стали спокійнішими. Те, що раніше підірвало б, якось тепер не дратує. Якесь філософське ставлення до того, що відбувається навколо. Чоловік став спокійно ставитись до роботи. Якщо до мухомору він ходив, як на каторгу, додому приходив і впадав у сплячку, то зараз приходить увечері і крутиться у дворі, у гаражі. Енергії додалося помітно у нас обох. За болячками. Я з квітня мучилася зі спиною – грижа вилізла хребетна, було утиск нерва. Майже місяць кололи гормони без результату. Через пару тижнів з початку прийому мухомору біль пішов, перестав кульгати. Були проблеми із печінкою. Після того, як видалили жовчний 20 років тому, був постійний спазм сфінктера Одді, жовч застоювалася, постійні болі мучили у правому підребер'ї. Це теж минуло, не помітила коли. Чоловік другий місяць не п'є, хоч раніше щовечора пару чарок випивав за вечерею. Ось із курінням нічого поки не змінилося – димимо, як паровози. Але надія вмирає останньою.
Ольга

Хочу розповісти про себе, може вам це буде цікаво для ваших спостережень. Мені 59 років, (вік напевно теж треба враховувати), почала приймати мухомора після ковіда, тому що голова погано розуміла, а саме для мене страшне було безсоння. Безсоння я перемогла, таблетка мдм і сплю як немовля, але якщо раптом цієї таблетки немає, то все - це ніч роздумів про життя і поточну ситуацію в світі, про якісь дрібні сімейні проблеми і все що завгодно, що заважає спокійно жити. Крім порятунку від безсоння, я забула про болі в ногах, які були у мене завжди протягом багатьох років, голова стала чистою, перестала забувати, позбулася станів тривоги (з будь-якого приводу), на речі, що відбуваються навколо тепер дивлюся без істерик, без негайної участі, як спостерігач, це дозволяє все правильно оцінити та знайти правильне рішення. Дякую за гриби! Шкода, що в нас не грибне літо видалося, а то насушила б мухоморчиків.
Олександр

У мене діагностували некроз тазостегнового суглоба, що тільки не приймав і які процедури не проходив, на мухомор особливо не сподівався, але вирішив спробувати, через 3 дні вживання мені в кілька разів стало легше. Зараз уже ходжу без милиць і відновився суглоб на 85% за 1,5 місяці вживання мухомору в капсулах та налаштування мухомору. Щоправда, я заважав мухомор з медикаментами, в основному з протизапальними. Також я використовував дієту, а саме відмову від цукру в будь-якому його прояві та від борошняного в будь-якому його прояві. Також я страждав на безсоння і тут він мені допоміг я повністю відновив режим сну. Взагалі мухомор із кожною людиною працює по-різному. Рекомендується його пити безперервно 2-3 місяці, а потім припинити на 1-2 місяці щоб зрозуміти, чи працює мухомор з вами чи ні, якщо через 2-3 місяці ви нічого не відчули і після паузи нічого не сталося, то не морочте собі голову можливо з вами все в порядку. Він може просто зміцнювати ваш імунітет і надавати вам трохи енергії, а якщо ви за природою енергійний, ви цього і не помітите.
Made on
Tilda